Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Modliborzycach

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

Utworzono dnia 30.08.2020

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

obowiązująca w Zespole Szkół w Modliborzycach

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków z kuchni w szkolnej stołówce

 

Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników kuchni podczas wydawania posiłków

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni.

Pracownicy kuchni

 

 1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie kontaktuje się z uczniami ani personelem mającym kontakt z uczniami.
 2. Przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły pracownicy kuchni dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne (fartuchy z długim rękawem).
 4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków:
 1. używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic),
 2. myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe,
 3. posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości między stanowiskami,
 4. przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku szkolnym,
 5. przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i sanepidu.
 1. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.
 2. Wydawane posiłki są poporcjowane.
 3. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń, w których wydają posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu.
 4. Powierzchnie blatów, poręczy oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla uczniów.
 5. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się: obiad dzielony – I danie, II danie, kompot.

 

 1. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach:

                 11.25-11.45 – obiad dla uczniów klas młodszych, tj. klasy I - V.

12.30-12.50 – obiad dla uczniów klas starszych, tj. klasy VI – VIII i LO .

11. Uczniowie jedząc posiłki siedzą na stałych miejscach.

 

Pracownicy kuchni szkolnej

 

 1. Pracownicy obsługi kuchni  ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo przygotowania sali, w której uczniowie spożywają posiłek.
 2. Przed podaniem posiłku pracownicy kuchni zobowiązani są:
 1. myć i dezynfekować stoły, przy których uczniowie spożywają posiłki przed każdym posiłkiem,
 2. myć powierzchnie podłóg stołówki szkolnej ,
 1. Pracownicy są  zobowiązani do przestrzegania  zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 2. Przed wydawaniem posiłków pracownicy wietrzą pomieszczenie stołówki szkolnej, sprzątają, myją i dezynfekuje salę po posiłku.
 3. Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w stołówce szkolnej.
 4. W czasie spożywania posiłków w stołówce mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z obiadów z określonej grypy wiekowej.

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020r.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Szkoła pamięta

Sieciaki.pl

Dajemy dzieciom siłę