Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Modliborzycach

Regulamin organizacji wycieczek i wyjść.

Regulamin   organizacji   wycieczek   i wyjść poza teren szkoły w Zespole Szkół w Modliborzycach

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z  dnia  25  maja  2018  r.  w  sprawie  warunków  i sposobu organizowania  przez publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055),
  • Rozporządzenie MEN z  dnia  26  lipca  2018  r.  w  sprawie  warunków  i sposobu organizowania  przez publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1533),
  • Rozporządzenie MENiS z  dnia  8  listopada  2001  r.  w  sprawie  warunków  i  sposobu organizowania przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  krajoznawstwa  i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr135poz.1516 ze zm.),
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.  z  2003  r. Nr  6  poz.  69 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967),
  • Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.  Dz.U. z 2018  r.  poz.  996 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 405)

Dalsza część w załączniku

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Szkoła pamięta

Sieciaki.pl

Dajemy dzieciom siłę