Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Modliborzycach

Egzamin maturalny 2023/2024

Podstawowe informacje o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przystępują:

1) uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą:

a) 4-letnie liceum ogólnokształcące

b) szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego

c) 5-letnie technikum

d) branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej

2) absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023

3) osoby, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych

4) absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości

5) osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023.

W roku szkolnym 2023/2024 do egzaminu maturalnego w Formule 2015 przystępują:

1) uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum

2) absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj.

a) 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022

b) szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego

c) 4-letniego technikum z lat 2006–2023

d) branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023

e) liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie

f) uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie

3) osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych

4) absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości

5) osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2015 po raz kolejny.

Szczegółowe informacje dostępne są:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20230817%20EM%202024%20Informacja%20FIN%20p2.pdf

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220225%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Szkoła pamięta

Sieciaki.pl

Dajemy dzieciom siłę